Skip to content
( 02164 ) – 271462
gpkarad.dte@gmail.com
DTE Code : 6016
MSBTE Code : 0010

Government Polytechnic Karad

( शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड ) 

Women’s Grievance Redressal Cell

अ.क्र.नावपदनामसमितील पदमोबाईल नंबर
1श्रीमती जयश्री संजय पाटीलविभाग प्रमुख, स्थापत्य विभागअध्यक्ष9422692664
2श्रीमती रत्नमाला पी. मोरे अधिव्याख्याता, अणुविदुत अभियांत्रिकीसदस्य9028159822
3श्रीमती सुजाता बसवंतराव पाटीलअधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकीसदस्य8390320270
4डॉ. प्रशांत बडगुजरअधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकीसदस्य9860429989
5डॉ. प्रीती ओसवालसामाजिक कार्यकर्त्या व डॉक्टरN.G.O.सदस्य9604789394

Activities Of  Women’s Grievance Redressal Cell

Translate »
Skip to content