Skip to content
( 02164 ) – 271462
gpkarad.dte@gmail.com
DTE Code : 6016
MSBTE Code : 0010

Government Polytechnic Karad

( शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड ) 

प्रतिक्षा यादीतील अभ्यागत अधिव्याख्यात्यांच्या नेमणुकीबाबत…

Start Date : 

December 15, 2023

End Date :

December 18, 2023
Translate »
Skip to content